<< Strona główna
2016-12-09 10:33


SZANOWNI PAŃSTWO !
Informujemy że wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie dostępne są w zakładce Struktura Zakładu / Oddziały / DDOM

SZANOWNI PAŃSTWO !
Informujemy że została uruchomiona strona internetowa do obsługi projektu
p.t.: „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” realizowanego w ramach:
Programu PL 07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia
do trendów demograficzno – epidemiologicznych
dofinansowanego z MF EOG I NMF 2009-2014.


Strona projektu znajduje się pod adresem: http://zlotywiek-zol-krakow.pl.SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie witam na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.


Misją Zakładu jest:


„Naszym Pacjentom ofiarujemy ciepło rąk i serc oraz otwartość umysłów”Zakład świadczy usługi medyczne na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewnia Pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy.Dr n. med. Janusz Czekaj
Dyrektor Naczelny
Copyright © 2013 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie (kod: 30-663), ul. Wielicka 267,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996,
posiadający NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953.
Wszelkie prawa zastrzeżone.